Kick Box - Kyu 1

Renzoku Waza 1. Mae Geri + Mawashi Geri Suri Ashi + Gyaku te Ago Uchi 2. Mae Geri + Yoko Geri Suri Ashi + Gyaku te Ago Uchi 3. Okuri Ashi Kake Geri + Mawashi Geri Suri Ashi 4. Soto Yoko Kawashi + Okuri Ashi Mae Geri + Bari Bari Ago Uchi 5. Mae Geri + Nidan Tobi Geri + Ago Uchi 6. Yoko Geri + Suri Ashi Yoko Geri + Yoko Tobi Geri 7. Mawashi Geri + Mawashi Geri Suri Ashi + Tobi Mawashi Geri 8. Kake Geri + Kake Geri Suri Ashi + Gyaku Ashi Mawashi Geri 9. Kake Geri + Tenkan Yoko Geri + Gyaku te Seiken Furi Uchi + Mae te Seiken Age Uchi 10. Mikazuki Geri + Tenkan Gyaku Mikazuki Geri + Okuri Ashi Yoko Geri + Gyaku Ago Uchi 12. Ura Mawashi Gedan + Mawashi Geri